Bemiddeling

Bemiddeling

Snel uw RIB of Sloep verkopen? Neem dan contact met ons op,

We hebben al meer dan 45 jaar ervaring met aankoop- en verkoopbemiddeling en zijn u graag van dienst bij de verkoop of aankoop van uw (droom)boot.


Of heeft u hulp nodig met het opmaken van schade of heeft u een schaderapport nodig? Kewi is uw partner bij het afhandelen van schade met uw verzekeraar

Voorwaarden verkoop bemiddeling

  • Het schip blijft ten alle tijde het eigendom van de oorspronkelijke eigenaar, mits er nog geen afrekening heeft plaatsgevonden.
    Vrije ligplaats voor 6 maanden, daarna in overleg vast te stellen tarief. Het schip is te allen tijde opeisbaar indien dit 4 weken van te voren schriftelijk gemeld is aan Kewi Boten Rotterdam B.V.
  • Eigenaar dient de rechtmatige eigenaar van de boot / het jacht te zijn. Boot / jacht dient vrij en onbelastbaar opgeleverd te worden na ontvangst van de koopsom van Kewi Boten Rotterdam B.V.
  • Het schip ligt voor rekening en risico van de eigenaar, op en voor de Kewi werf. Ook het interne transport en/of takelen is Kewi Boten Rotterdam B.V. op generlei aansprakelijk.